Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w akcji edukacyjno – informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, której zwieńczeniem będzie impreza plenerowa na Rynku w Jaśle, w dniu 02.06.2023r.

„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, to akcja o charakterze edukacyjno – informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz energii geotermalnej
i wiatrowej. Służy ona zmianie świadomości ekologicznej mieszkańców i pogłębienie wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności słonecznej jako ekologicznego i taniego źródła energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska
i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu w tym poszanowania energii.

Akcja skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w

  • „biegu po słońce” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w kategoriach: „dziewcząt” i „chłopców”,
  • konkursach plastycznych dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach:
    • dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych
    • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych
  • imprezie plenerowej w dniu 02.06.2023r., na Rynku w Jaśle od godz. 9.00 do 14.00, obejmującej min.: konkurs plastyczny zwycięzców eliminacji gminnych, atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego, pokazy, zabawy, konkursy, warsztaty plastyczne, występy wokalne.Dla uczestników konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail: konkurs@wisloka.pl w terminie do dnia 28.04.2023r.

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce „Wydarzenia i konkursy 2023” <<przejdź>>

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

współorganizatorzy:

herb Miasta Jasło
logotyp Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle
logotyp Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle
powrót
Skip to content