Słoneczne Dni 2021

Baner Słonecznych Dni

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w akcji edukacyjno – informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, której zwieńczeniem będzie wydarzenie medialne w mediach społecznościowych w dniu 27.10.2021r.

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wszystkie zaplanowane w tym roku działania związane z przeprowadzeniem akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” będą realizowane w formach pozbawionych ryzyka zakażenia – konkursy plastyczne przeprowadzone zostaną korespondencyjnie, natomiast pozostałe prezentacje, konkursy, quizy przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem Internetu.

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

Akcja skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

W ramach akcji zapraszamy młodzież do udziału w:

  1. konkursach plastycznych dla uczniów szkół podstawowych, które przeprowadzone będą w formie korespondencyjnej:
    1. dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych na wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej, dotyczącej oszczędzania energii oraz promującej odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka
      i środowiska związane z ich wykorzystaniem. Wykonanie techniką mieszaną (malowanie farbami, praca wykonana kredkami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski.
    2. dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych na wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej, dotyczącej efektywności energetycznej przy wykorzystaniu energii odnawialnej w życiu codziennym człowieka oraz ukazaniu możliwości jakie daje energetyka odnawialna. Wykonanie techniką mieszaną (malowanie farbami, praca wykonana kredkami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski.
  2. wydarzeniu medialnym w dniu 27.10.2021r., na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w godz. od 900 do 1400 obejmującym w szczególności: wykłady prezentacyjne o charakterze edukacyjnym, prezentacje spotów edukacyjnych, quizy z nagrodami o tematyce upowszechniającej odnawiane źródła energii, ogłoszenie wyników zwycięzców konkursów plastycznych
  3. dla uczniów klas VII – VIII planowane jest przeprowadzenie wykładów o charakterze edukacyjnym na temat wagi tematyki zmiany klimatu oraz roli energetyki odnawialnej w przeciwdziałaniu jej – dwa wykłady po ok 20 min. Wykłady będą przeprowadzone w formie Online z wykorzystaniem platformy Zoom lub GoToMeeting. Wykłady adresowane będą do uczniów z terenu 22 gmin należących do Związku. Planowana jest możliwość uczestnictwa do 4 szkół z każdej z gmin Związku. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla uczestników konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa zapraszamy do wypełnienia formularza stanowiącego załącznik do pisma i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail: konkurs@wisloka.pl w terminie
do dnia 24.09.2021r.

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania /otwórz/

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Więcej w zakładce – Wydarzenia i konkursy 2021

logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

powrót
Skip to content